สถานะการลงทะเบียน: ว่าง


unc0ver | Chimera
อายุ 1 ปี ไม่มีกดเชื่อถือ

iOS 13 Dev Beta
ลงทะเบียนรอบถัดไป: 2019-08-22
( 6 เครื่องสุดท้ายแล้วนา )

กรุณาแจ้งโอนก่อน 15:00 ของวันลงทะเบียน
มิฉะนั้นจะได้รับการลงทะเบียนในรอบถัดๆ ไป
โอนเงินเครื่องละ 100 บาท
ธนาคารกรุงไทย 467-0-67430-7
ธนาคารกสิกรไทย 738-2-81387-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ 402-180373-6
พร้อมเพย์ 062-859-3565
ชื่อบัญชี: ชัยปวิตร์ ออมทรัพย์
หลังโอนเงินกรุณาแจ้ง

- ชื่อเฟสบุ๊กและเบอร์โทรศัพท์
- iDevice? (iPhone iPod iPad)
- UDID ที่ต้องการลงทะเบียน
- รูปถ่ายสลิปการโอนที่แสดงเวลาชัดเจน

ส่ง Mr.X-iOSDev@hotmail.com

*** แจ้งโอนทางอีเมลเท่านั้นนะครับ ***

DevX

LINE OPENCHAT

- พูดคุย อัพเดท นิดหน่อย
- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- แจ้งปัญหา แอปเด้ง ลงไม่ได้


หากต้องการเจลเบรกกรุณาเปิดจาก Safari บน iOS

ล้าง

F9C80C65AEEA8B919FD1XXXXXXXXXXFA5FCA04ED

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: รอลงทะเบียน

00008020-001102XXXXX1002E

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

00008020-001845XXXXX3002E

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

F65A1D94593404430360XXXXXXXXXX02B775F189

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

00008020-000620XXXXX1002E

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

1139EDEBC7FE2752939DXXXXXXXXXXFA2E0EEE14

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

00008020-001529XXXXX1002E

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

734727D86860C57F980AXXXXXXXXXX57FED8A3B1

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

D8C11D4EF1E17F880B64XXXXXXXXXXB9B2BF270A

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

71507F798F7C864E212AXXXXXXXXXXC1487BE784

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

371601F478027B4F6674XXXXXXXXXXB2BC3945AD

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

01F3FEC8F4B263A08047XXXXXXXXXX47A6A65006

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

B074528CFFC835EE137CXXXXXXXXXX0879EB9D38

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

840F21812D868E0E414EXXXXXXXXXX80ED69B74A

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

F2522CA2527C3A8EAEFEXXXXXXXXXX1AFC01D391

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

24B84F7F82538570F932XXXXXXXXXXEA8833DE7A

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

4E69C8FFB22C2A49F921XXXXXXXXXXA7DFBBEA0B

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

7017803D56C9CD8E5453XXXXXXXXXXE9B71AFFA9

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

CF2D5118DFBE57A8F0C5XXXXXXXXXX21C2493D29

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

59138C7AC6693F0A7D27XXXXXXXXXX0FE258D349

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

E546D72298D5FC00B7E5XXXXXXXXXXC057AA728B

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

EE0B3F88587FA35C0D44XXXXXXXXXX4663F67883

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

8A6C5797F128A74E8193XXXXXXXXXXFE1674F140

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

89A28CCA399E7B3B200EXXXXXXXXXX5838AF55FC

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

7932D532E978EDD22025XXXXXXXXXXE30EDE4A35

Expiration Date: Jun 07, 2020 ( 290 Days )

Lot: 19 | สถานะ: ลงทะเบียนสำเร็จ

25 รายการล่าสุด