รับลงทะเบียนปกติ

คงเหลือ 62 เครื่อง

รอลงทะเบียน 0 เครื่อง
ตรวจสอบสถานะ

รับลงทะเบียนปกติ


ลงทะเบียนรอบถัดไป: เมื่อมีรอ 5 เครื่อง ขึ้นไป
ตัดรอบ 12:00 น. ของวันลงทะเบียน
แจ้งโอนหลังตัดรอบ จะทำรอบถัดไป

คงเหลือ 62 เครื่อง
โอนเงิน เครื่องละ 125 บาท
เครื่องละ 125 บาท
ชื่อบัญชี: ชัยปวิตร์ ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย 738-2-81387-6
พร้อมเพย์ 094-184-5780
รหัสคิวอาร์-พร้อมเพย์ แสดง
ที่ท่านจ่าย มิใช่เป็นการซื้อแอปพลิเคชัน หรือสิทธ์ในการใช้งานแอปแต่อย่างใด ที่จ่ายไปเป็นค่า Developer License ที่มีอายุ 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำบัญชี และนำ License ตรงนี้ไป Sign แอปให้ เพื่อให้แอปสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดอายุบัญชีครับ
หลังโอนเงินกรุณาแจ้ง

1. UDID เครื่องที่ต้องการลงทะเบียน
2. สลิปโอนเงินที่แสดงเวลาชัดเจน

# หากยังไม่มีเครื่องแต่ต้องการจองไว้ก่อน ให้แจ้งว่าจองไว้

VIP ZONE

แจ้งในอีเมลมาด้วยนะครับ

E-SignCert ข้อมูล
เฉพาะติดตั้งแอปเท่านั้นไม่รวม Key VIP
iPogo V.I.P. Key / SpooferPro Member
ข้อมูล / ข้อมูล
ข้อมูล
To: Mr.X-iOSDev@hotmail.com
Subject: UDID Developer License
Body: UDID :

Payment Slip
สลิปโอนเงินที่แสดงเวลาชัดเจน
...

แจ้งโอนทางอีเมลเท่านั้นนะครับ

DevX

LINE OPENCHAT

- พูดคุย อัพเดท นิดหน่อย
- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- แจ้งปัญหา แอปเทา ลงไม่ได้

พูดคุยเรื่องอื่นเข้าห้องนี้

- ปัญหาหลังเจล
- คำแนะนำต่าง ๆ

กลุ่มย่อย

โหลดแอปยังไง?

- กรอก UDID แล้วกดค้นหา
- รอให้สถานะขึ้น ลงทะเบียนสำเร็จ
- กด UDID ของ Lot ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อเข้าหน้า DevX

ตรวจสอบสถานะ

00008030-001949XXXXXA402E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

00008110-001604XXXXX2801E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

61C3E7A9C57DB24XXXXXXXXXXXXXXX754DA45C4E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

00008101-001E5DXXXXX3001E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

FILMSHOP-01

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

FILMSHOP-02

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

FILMSHOP-03

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

FILMSHOP-04

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

FILMSHOP-05

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

FILMSHOP-06

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

00008020-000664XXXXX9402E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

BCF97D8BE6AC66FXXXXXXXXXXXXXXXFCD70F67DA

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008030-000838XXXXX0402E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

00008101-001A29XXXXX1001E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

84E00A3403059F7XXXXXXXXXXXXXXXFC507B3B18

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

00008020-000979XXXXXA002E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

8FF0491FF1A6A0AXXXXXXXXXXXXXXXC5C5A7BBED

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

00008101-000415XXXXX1003A

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008030-001A0DXXXXX0402E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

B5392A49796BE50XXXXXXXXXXXXXXX90249D7F8E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008110-001159XXXXX3801E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

D57AF8EF7FEE5DAXXXXXXXXXXXXXXX1BEE2CEE54

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008020-001134XXXXX8002E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008020-001974XXXXXA002E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008103-000904XXXXXB001E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008110-000518XXXXX0401E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

00008110-000919XXXXX8401E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

MAPHURE-01

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

VIP ★ iPogo

MAPHURE-02

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

VIP ★ iPogo

MAPHURE-03

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

VIP ★ iPogo

MAPHURE-04

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

VIP ★ iPogo

MAPHURE-05

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

VIP ★ iPogo

MAPHURE-06

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

จองแล้ว

VIP ★ iPogo

00008020-00066CXXXXXA002E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008020-001355XXXXXA002E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008030-000C35XXXXX2402E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

5018AB4F97388DDXXXXXXXXXXXXXXX6640A199EF

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ iPogo

00008103-001458XXXXX3001E

Lot: 75 | วันหมดอายุ: August 11, 2023 ( 362 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

00008101-000571XXXXX1001E

Lot: 74 | วันหมดอายุ: July 30, 2023 ( 350 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

VIP ★ ESign

8DE830732FD5DA5XXXXXXXXXXXXXXXA7F1F0D43B

Lot: 74 | วันหมดอายุ: July 30, 2023 ( 350 วัน )

สำเร็จ (AppX, unc0ver, Chimera, Odyssey, Taurine)

40 รายการล่าสุด

CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)